Kik vagyunk?

Jaak MADISON
Estonia flag

Jaak MADISON – Észtország

Ma az EU által hangoztatott nemes értékek gyakran csak szavakban jelennek meg, miközben a gyakorlatban a nagy tagállamok érdekei érvényesülnek. Észtországot 100 ezer ember hagyta el és vándorolt nyugatra, ám most itt az esély, hogy a történelmi sérelmeket félretéve együtt lépjünk fel abban a kérdésben, mely minden közép-európai országot egyaránt érint. Igazi európai szolidaritásra van szükség.


Konstantīns PUPURS
Latvia flag

Konstantīns PUPURS – Lettország

A kétmilliós Lettországot fiatalok tízezrei hagyták el az elmúlt években. A most elkezdett béruniós együttműködésben a kezdeti célokon túlmutató tartalom is rejlik és ez a közösség első lépésként szolgálhat egy szélesebb közép-európai együttműködéshez. Nem koldulni akarunk, hanem megerősödni. Vívjuk hát meg a bérunió harcát!


Paweł GAWLUK
Poland flag

Paweł GAWLUK – Lengyelország

A nyolcvanas években Közép-Európa népeit összekötötte a szabadság utáni vágy. Ma újra össze kell fognunk, hogy elérjük azokat a célokat, amelyekért az EU-t egykor megálmodták. A kulcs továbbra is a szolidaritás.


Péter PALLÉR
Slovakia flag

PALLÉR Péter – Szlovákia

Tanárként jól ismerem a társadalom minden rétegét, így tudom milyen különbség feszül az emberek által vágyott életszínvonal és a közép-európai valóság között. A fiatalok azonban már nem csak álmodozni szeretnének, de oda is mennek, ahol ez az életszínvonal elérhető – Nyugat-Európába, miközben a hazájuk kiürül. Ezért szükséges, hogy belássuk a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát és dolgozzunk térségünk felzárkóztatásán.


Márton GYÖNGYÖSI
Hungary flag

GYÖNGYÖSI Márton – Magyarország

Azzal, hogy nyolc közép-kelet európai ország összefogásával útjára indítottuk a régiónk bérszínvonalának felzárkóztatását célul kitűző európai polgári kezdeményezést, egy több évtizedes mulasztást pótolunk. Felismerve azt, hogy Kelet-közép Európa kormányai által követett, kiváltképp az alacsony munkabérekre és a munkavállalók kiszolgáltatottságára épülő gazdasági modellje csődöt mondott, illetve azt, hogy ez a politika országaink mindegyikében a tömeges elvándorlást vagy a teljes elszegényedést és eladósodást eredményezte, elhatároztuk, hogy felrázzuk Európát, és élve az uniós jog által biztosított jogainkkal kiállunk igazságunkért. Nem tűrjük tovább, hogy az unió bérrabszolgái legyünk: nem alamizsnát kérünk, csak egyenlő bánásmódot az uniós közös piacon, egyenlő munkáért egyenlő béreket.


Dragoș TÎRNOVEANU
Romania flag

Dragoș TÎRNOVEANU – Románia

A bérunióért folytatott küzdelemben fontos problémákat kell megoldanunk. Ugyan vannak történelmi viták országaink között, de mindenki látni fogja, hogy az olyan, egész térségünket érintő nagy kérdésekben, mint az agyelszívás és a tömeges elvándorlás, össze tudunk fogni.


Mihail PETROV
Bulgaria flag

Mihail PETROV – Bulgária

Az Európai Unió a várakozásokkal ellentétben nem egyenlőséget, hanem alávetettséget hozott országaink számára. Bulgáriából az alacsony bérek jelentette kilátástalanság elől két millió ember költözött Nyugat-Európába. Bízom abban, hogy a bérunió kezdeményezése képes lesz perspektívát nyújtani, egyúttal egy jó cél érdekében egyesíteni tudja majd a sok kérdésben megosztott közép-európai nemzeteket.


Frano ČIRKO
Croatia flag

Frano ČIRKO – Horvátország

Az agyelszívás következtében Horvátországból naponta százával indulnak nyugatra azok a buszok és repülőgépek, melyek fiatal utasai sohasem térnek vissza hazájukba. Ezért a nemrég alakult pártunk jelmondata: „Mi Maradunk!”, mert nem szeretnénk egy olyan Unió polgárai lenni, mely Közép-Európában pusztán az olcsó munkaerő forrását látja. Akármi is lesz kezdeményezésünk eredménye, mi csak nyerhetünk vele.


Andrej ČUŠ
Slovenia flag

Andrej ČUŠ – Szlovénia

Jean Monnet-ról, az európai integráció és az Európai Gazdasági Közösség egyik alapító atyjáról úgy tartják, hogy egyszer azt mondta: „Ha újra kellene kezdenem, a kultúrával kezdeném.” Ami engem illet, én a szociális dimenzióval kezdeném. El kell köteleznünk magunkat, hogy egy szociálisabb Európáért dolgozzunk. A Béruniós kezdeményezéssel Szlovénia szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy Európa különböző területein más és más az életszínvonal, 16 ország polgárai pedig az EU27 átlaga alatti színvonalon élnek. Szeretnénk azon tagországok egyike lenni, amelyek felveszik a küzdelmet egy jobb és igazságosabb Európáért. Nem tudjuk kihasználni a mozgás szabadságát, ha nem próbáljuk meg megoldani a bérkülönbségek problémáját, amely elvándorlásra kényszeríti fiataljainkat és ezáltal országunk tudást, képességeket és „know-how-t” veszít. Ami pedig még fontosabb – elveszítjük a perspektíváinkat. Rajtunk áll, megállítjuk-e azokat a folyamatokat, melyek lerombolják társadalmainkat!