Kezdeményezésünk

Az "Egyenlő munkáért egyenlő bért!" kampány

Kezdeményezésünk célja

Az "egyenlő munkáért egyenlő bért" legyen az Unió egyik alapelve.

Kezdeményezésünk elindítói

A "Bérunió" európai polgári kezdeményezés képviselői, magánszemélyek.

A kezdeményezés oka

Az Unió 2004 óta tartó keleti bővítése nem hozta meg a kelet-közép-európai tagállamok számára a várt felzárkózást. Súlyos igazságtalansága az Uniónak a bérszínvonal hatalmas különbsége, ami miatt az értékes munkaerő nyugatra menekül és lehetetlen helyzetbe hozza a keleti régiót. Ezen csak az segíthet, ha a bérkiegyenlítődés az európai közösség egyik alapvető célkitűzésévé válik, amely belátható időn belül megvalósul. Ezt viszont sem a tagállamok vezetői, sem az Unió intézményei nem tűzték eddig a zászlójukra. Eljött az idő, hogy a hátrányosan érintett tagállamok a saját állampolgáraink támogatásával az európai vitatémák részévé tegyék a kérdést. Nyugodtan mondhatjuk, hogy törtenelmi jelentőségű felvetésről van szó.

A kezdeményezés formája

Egy európai polgári kezdeményezés  elindítása a munkabérek kiegyenlítése céljából.

A kezdeményezésben részt vevő országok

Bulgária, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Magyarország, Románia, Szlovákia.

Kezdeményezésünk jelmondata

Európai béruniót!

A kezdeményezés menete

1. A nyolctagú polgári bizottság megalakulása.

2. Közös végső döntéshozatal a pontos kérdésről, valamint a kérdés benyújtása.

3. Amennyiben az Európai Bizottság elfogadja a kérdést, a kampány elindítása és az aláírásgyűjtés megkezdése.

4. Az aláírások benyújtása az Európai Bizottsághoz.